ຜະລິດຕະພັນວິດີໂອ

ຜະລິດຕະພັນວິດີໂອ

Motor Stator Manufacturing

1. Stator ສາຍການຜະລິດສະພາແຫ່ງ
2.Stator paper inserting machine
3 Stator ເຄື່ອງ winding
4. Stator ວົງກອບເປັນຈໍານວນແລະເຄື່ອງຂະຫຍາຍ
5. Stator ເຄື່ອງມ້ວນສະແດງກິ່ງງ່າ
Stator ເຄື່ອງຂົດປັກ
ເຄື່ອງ winding ເຂັມ
ດຸມລໍ້ motor stator ເຄື່ອງ winding
ພັດລົມເພດານ motor stator ເຄື່ອງ winding
Stator ຫຼັກສາຍການຜະລິດເຄືອບ
1. Stator ສາຍການຜະລິດສະພາແຫ່ງ

 

2.Stator paper inserting machine

3 Stator ເຄື່ອງ winding

4. Stator ວົງກອບເປັນຈໍານວນແລະເຄື່ອງຂະຫຍາຍ

5. Stator ເຄື່ອງມ້ວນສະແດງກິ່ງງ່າ

Stator ເຄື່ອງຂົດປັກ

ເຄື່ອງ winding ເຂັມ

ດຸມລໍ້ motor stator ເຄື່ອງ winding

ພັດລົມເພດານ motor stator ເຄື່ອງ winding

Stator ຫຼັກສາຍການຜະລິດເຄືອບ

BLDC Stator and Rotor Manufacturing

1.BLDC stator manufacturing produdctioin line
2. BDLC Winding machine
1.BLDC stator manufacturing produdctioin line

2. BDLC Winding machine

Motor Armature Rotor Manufacturing

1.Armature ສາຍການຜະລິດສະພາແຫ່ງ
2.Aluminum rotor ເຄື່ອງເສຍຊີວິດແມ່ພິມສໍາລັບ
3.Armature commutator pressing machine
4.Armature rotor commutator turning machine
5.Armature rotor winding machine
6.Armature rotor powder coating machine
7.Armature rotor wedge inserting machine
1.Armature ສາຍການຜະລິດສະພາແຫ່ງ

2.Aluminum rotor ເຄື່ອງເສຍຊີວິດແມ່ພິມສໍາລັບ

3.Armature commutator pressing machine

4.Armature rotor commutator turning machine

5.Armature rotor winding machine

6.Armature rotor powder coating machine

7.Armature rotor wedge inserting machineWhatsApp Chat ອອນໄລນ໌!