វប្បធម៍

វប្បធម៍

ទស្សនវិស័យ​របស់​យេ​ី​ង

បំណងប្រាថ្នារបស់យើងគឺដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងជាមួយនឹងមួយបញ្ឈប់ឱ្យប្រសើរកញ្ចប់ពេញលេញនៃ

ដំណោះស្រាយទៅនឹងការផលិតម៉ូតូ។

បេ​សកម្ម​របស់​យើង

បង្កើតតម្លៃ, ដឹងក្តីសុបិន្តនេះបានទទួលការទទួលខុសត្រូវ។

ទស្សនវិជ្ជាគ្រប់គ្រង

សេវា, វិជ្ជាជីវៈ, ការបំផុសគំនិត, ស្មោះ, ការច្នៃប្រឌិតកម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!